Oddziały Sądu

W Sądzie Apelacyjnym w Warszawie  funkcjonują Oddziały, wykonujące czynności z zakresu administracji sądowej w celu zapewnienia optymalnych warunków do realizacji podstawowej działalności Sądu.


ODDZIAŁ ADMINISTRACYJNY (Plac Krasińskich 2/4/6, I piętro) - prowadzenie spraw organizacyjnych, w tym m.in.: prowadzenie sekretariatów Prezesa i Wiceprezesów, nadzór na pracą archiwum zakładowego, prowadzenie biura podawczego i Biura Obsługi Interesantów; sprawy socjalno-bytowe sędziów, pracowników administracyjnych i asystentów sędziego; prowadzenie spraw związanych z udzielaniem informacji publicznej.

ODDZIAŁ KADR (Plac Krasińskich 2/4/6 – I piętro) - prowadzenie spraw kadrowo-etatowych i osobowych sędziów i pozostałych pracowników Sądu Apelacyjnego oraz aplikantów objętych szkoleniem na obszarze apelacji warszawskiej; prowadzenie spraw dyscyplinarnych; obsługa biurowa Sądu Dyscyplinarnego; nadzór nad podziałem i wykorzystaniem etatów w jednostkach podległych.

 

Kierownik

Oddziału Kadr i Oddziału Administracyjnego (pokój 1A12): Urszula Ochenduszko

tel. 22 530 87 04

fax 22 530 90 58

 

Zastępca Kierownika

Oddziału Kadr i Oddziału Administracyjnego (pokój 1A06): Małgorzata Jurczenia

tel. 22 530 87 10

fax 22 530 90 57
ODDZIAŁ FINANSOWO-KONTROLNY (ul. Inflancka 4C, 00-189 Warszawa, budynek D; II piętro) - opracowanie na podstawie projektów przedkładanych dyrektorowi Sądu Apelacyjnego przez dyrektorów sądów okręgowych, projektu budżetu państwa w części odpowiadającej sądom na obszarze apelacji warszawskiej oraz projektu budżetu Sądu Apelacyjnego; wykonywanie budżetu Sądu Apelacyjnego; kontrola wykonania budżetów sądów podległych oraz przestrzegania na obszarze apelacji warszawskiej zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych; prowadzenie rachunkowości Sądu Apelacyjnego.

 

Kierownik Oddziału - Główny Księgowy : Teresa Wacińska (pokój 307)
tel. 22 358 68 15
fax 22 358 68 34

Kierownik Sekcji Planowania i Budżetu : Beata Brzóska (pokój 309)
Tel. 22 358 68 10
Fax 22 358 68 33


Kasa (Plac Krasińskich 2/4/6, pokój nr 0A13):

tel. 22 530 88 84

 

Kierownik Zespołu Kontroli: Tomasz Zdyb (pokój nr 304)

 

 

ODDZIAŁ INWESTYCYJNO-GOSPODARCZY (ul. Inflancka 4C, 00-189 Warszawa, budynek D; II piętro) - prowadzenie spraw związanych z działalnością inwestycyjną Sądu Apelacyjnego; zaopatrzenie Sądu w urządzenia, sprzęt i materiały niezbędne do bieżącej działalności; administrowanie terenem, budynkiem i pomieszczeniami sądowymi; prowadzenie gospodarki środkami transportowymi; zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych; organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie działalności inwestycyjnej sądów okręgowych na obszarze apelacji warszawskiej.

 Kierownik Oddziału (pokój nr 312): Teresa Roszkowska-Śliź

tel. 22 358 67 59

 

Zastępca Kierownika Oddziału (pokój nr 313): Anna Czyżewska

tel. 22 358 68 25

 

ODDZIAŁ  INFORMATYCZNY  (Plac Krasińskich 2/4/6, I piętro) - utrzymanie funkcjonalności systemów informatycznych w Sądzie, w tym w szczególności przygotowywanie planów rozwoju sieci, podnoszenie bezpieczeństwa sieci i przetwarzania danych w systemach teleinformacyjnych; opracowywanie planu zakupów sprzętu komputerowego, oprogramowania, licencji na potrzeby Sądu; nadzorowanie okresowych konserwacji sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkowego; szkolenie pracowników w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i pomoc w jego eksploatacji; obsługa techniczna systemów informatycznych eksploatowanych w Sądzie; promowanie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych usprawniających  pracę; współpraca z Koordynatorem Krajowym ds. wdrażań systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych w zakresie wprowadzanych i funkcjonowania projektów informatycznych w Sądzie Apelacyjnym; wsparcie merytoryczne i techniczne służb informatycznych w sądach z obszaru apelacji warszawskiej.

 

Kierownik Oddziału (pokój nr 1A04): Grzegorz Śledziewski

tel. 22 530 87 69

fax 22 530 90 33

Zastępca Kierownika Oddziału (pokój nr 1A04): Przemysław Węglicki

tel. 22 358 87 71

fax 22 530 90 33

 

 

Oddział do spraw ochrony i informacji niejawnych  - zapewnienie ochrony informacji niejawnych; organizacja pracy Kancelarii Tajnej i archiwum materiałów niejawnych; przyjmowanie i rejestrowanie oświadczeń majątkowych sędziów, referendarzy i komorników sądowych 
z obszaru apelacji warszawskiej.


Oddziałem kieruje Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych: Eryk Smoleński, pokój 2A09 , tel. 8926

 

Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego : Mieczysław Adamczyk, pokój 2A09

 

Kierownik Kancelarii Tajnej (pokój 2A07): Łukasz Jachowicz tel. 22 530 88 43

 

 

Rejestr zmian dla: Oddziały Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2019-01-15
Publikacja w dniu:
2019-01-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-11-17
Publikacja w dniu:
2018-11-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-11-05
Publikacja w dniu:
2018-11-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-10-19
Publikacja w dniu:
2018-10-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-10-05
Publikacja w dniu:
2018-10-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-07-07
Publikacja w dniu:
2018-07-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-04-25
Publikacja w dniu:
2018-04-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-04-17
Publikacja w dniu:
2018-04-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-03-21
Publikacja w dniu:
2018-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-03-09
Publikacja w dniu:
2018-03-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-02-13
Publikacja w dniu:
2018-02-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-09-15
Publikacja w dniu:
2017-09-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-07
Publikacja w dniu:
2017-06-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-25
Publikacja w dniu:
2017-04-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-06
Publikacja w dniu:
2017-04-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-06
Publikacja w dniu:
2017-04-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-03-31
Publikacja w dniu:
2017-03-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-03-31
Publikacja w dniu:
2017-03-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Małgorzata Jurczenia
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-10-23
Publikacja w dniu:
2013-10-23
Opis zmiany:
Aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Małgorzata Jurczenia
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-01-04
Publikacja w dniu:
2013-01-04
Opis zmiany:
Zarządzenie Prezesa Sądu nr 228/12