Opłata Skarbowa

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. - Dz.U. z 2015r. poz. 783 ze zm.) opłatę skarbową należy kierować na rachunek:

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa


60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

Dopisek: opłata skarbowa od …

 

 

Osoby dokonujące zapłaty opłaty skarbowej spoza granic Polski winny posłużyć się zapisem:

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa


SWIFT CODE CITIPLEXIBAN: IBAN (spacja) PL60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

Drukuj informację