Polecane strony

 

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości zostały zebrane odnośniki do formularzy wykorzystywanych w postępowaniu cywilnym, w krajowym rejestrze sądowym, księgach wieczystych, rejestrze zastawów oraz wiele innych. Zapraszamy do zapoznania się z nimi i wykorzystania.

 

http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/

 

Strona Europejskiego Atlasu Sądownictwa zapewnia przyjazny dostęp do informacji dotyczących współpracy sądowej w sprawach cywilnych na terenie Unii Europejskiej. Za pomocą Atlasu można łatwo określić właściwe sądy lub organy, do których można się zwrócić. Znajdują się tam też formularze internetowe, w których można zmienić język po wypełnieniu a następnie przesłać drogą elektroniczną gotowy dokument.

 

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_pl.htm

 

Rejestr zmian dla: Polecane strony