Prezes Sądu

Beata Waś - Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie


Sekretariat Prezesa  (pokój 1A11) - Małgorzata Wnenk

 

tel. 22 530 87 01

fax 22 530 90 70

e-mail: sekretariat.prezesa@waw.sa.gov.pl 

 

Prezes Sądu Apelacyjnego

 

1. Kieruje Sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji dyrektora sądu, a w szczególności:

 

-  kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 2 Prawa o ustroju sądów powszechnych,

-  jest zwierzchnikiem służbowym sędziów oraz asystentów sędziów sądu,

-  powierza sędziom pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej.

 

2. Dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem poziomu jego jednolitości i informuje sędziów o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

 

3. Pełni inne czynności przewidziane w Prawie o ustroju sądów powszechnych oraz w przepisach odrębnych, w szczególności w Prawie o notariacie, ustawie o komornikach sądowych i egzekucji, rozporządzeniach Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością notariuszy i organów samorządu notarialnego, w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych oraz w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków.

 

 

 

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Małgorzata Jurczenia
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-10-23
Publikacja w dniu:
2013-10-23
Opis zmiany:
Aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Rzecznik Prasowy Sądu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2011-08-26
Publikacja w dniu:
2011-08-26
Opis zmiany:
b/d