Skargi i wnioski

Podstawa prawna

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje:


• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. Nr 133, t.j. ze zm.) - Rozdział 5a (art. 41a - 41e),

Plik do pobrania - wyciąg z ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z   2012 r. poz. 524).
Plik do pobrania - tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.


Zgodnie z § 2 wyżej powołanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości do przyjmowania skargi i wniosków Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie wskazał IV Wydział Wizytacji.

WŁAŚCIWOŚĆ
Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie jest organem właściwym do rozpoznawania skarg i wniosków dotyczących działalności:
• Sądu Apelacyjnego w  Warszawie,
• łącznie Sądu Apelacyjnego w Warszawie i Sądu Okręgowego w Warszawie lub Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie,
• Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie i Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. 

Organem właściwym do rozpoznania skarg na działalność Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie jest Krajowa Rada Sądownictwa (ul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa, e-mail:  biuro@krs.gov.pl)


Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

  • na piśmie
  • osobiście w Biurze Podawczym Sądu Apelacyjnego w Warszawie,
  • za pośrednictwem poczty, na adres:

IV Wydział Wizytacji
Sąd Apelacyjny w Warszawie

Pl. Krasińskich 2/4/6
00-207 Warszawa

  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: skargi@waw.sa.gov.pl (skargi i wnioski składane w ten sposób muszą zawierać imię i nazwisko wnoszącego oraz adres do korespondencji)
  • za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP
  • ustnie do protokołu (w Biurze Obsługi Interesantów)


Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

DOBRZE WIEDZIEĆ

Skargi w zakresie dotyczącym działalności orzeczniczej  sądów, czyli w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Skargi i wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę.

 

 

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski

Podmiot odpowiedzialny:
Dorota Skibniewska
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-06-06
Publikacja w dniu:
2012-06-06
Opis zmiany:
Zmiana treści
Podmiot odpowiedzialny:
Rzecznik Prasowy Sądu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2011-08-29
Publikacja w dniu:
2011-08-29
Opis zmiany:
b/d