Świadczenie usługi ochrony osób i mienia wraz z obsługą monitoringu pomieszczeń Sądu Apelacyjnego w Warszawie w budynku przy ul. Inflanckiej 4C

Świadczenie usługi ochrony osób i mienia wraz z obsługą monitoringu pomieszczeń Sądu Apelacyjnego w Warszawie w budynku przy ul. Inflanckiej 4C


Znak sprawy: ZP-761-2/17

Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale VI art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

Wizja lokalna odbędzie się dnia 10.07.2017 roku o godzinie 12:00 - początek w budynku przy ul. Inflanckiej 4C budynek D przy recepcji na parterze.

 

Ogłoszenie o zamówieniu w formacie PDF (05.07.2017)

Ogłoszenie o zamówieniu w formacie DOC (05.07.2017)

Pytania i odpowiedzi Zamawiającego nr 1 (10.07.2017)

Informacja z otarcia ofert oraz wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą (19.07.2017)

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (21.09.2017) - załącznik poniżej

Informacja o udzieleniu zamówienia (03.10.2017) - załącznik poniżej

Uwaga: W niektórych przeglądarkach pliki w formacie DOC należy najpierw zgrać na komputer i dopiero potem otworzyć.

Rejestr zmian dla: Świadczenie usługi ochrony osób i mienia wraz z obsługą monitoringu pomieszczeń Sądu Apelacyjnego w Warszawie w budynku przy ul. Inflanckiej 4C

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz Pytkowski
Dokument z dnia:
2017-10-03
Publikacja w dniu:
2017-10-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz Pytkowski
Dokument z dnia:
2017-09-21
Publikacja w dniu:
2017-09-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz Pytkowski
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz Pytkowski
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz Pytkowski
Dokument z dnia:
2017-07-10
Publikacja w dniu:
2017-07-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz Pytkowski
Dokument z dnia:
2017-07-05
Publikacja w dniu:
2017-07-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz Pytkowski
Dokument z dnia:
2017-07-05
Publikacja w dniu:
2017-07-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz Pytkowski
Dokument z dnia:
2017-07-05
Publikacja w dniu:
2017-07-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz Pytkowski
Dokument z dnia:
2017-07-05
Publikacja w dniu:
2017-07-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz Pytkowski
Dokument z dnia:
2017-07-05
Publikacja w dniu:
2017-07-05
Opis zmiany:
b/d