V Wydział Cywilny

V Wydział Cywilny (siedziba - pl. Krasińskich 2/4/6), rozpoznający:

1. Sprawy cywilne odwoławcze z n/w wydziałów:

Sądu Okręgowego w Warszawie:
- II Wydziału Cywilnego
- IV Wydziału Cywilnego

Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie:
- I Wydziału Cywilnego
- II Wydziału Cywilnego

2. Skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznawania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki dotyczące V Wydziału Cywilnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący V Wydziału Cywilnego – SSA Marta Szerel
Kierownik sekretariatu – Beata Skoczyń, tel. (22) 530 8839, fax (22) 530 9053

 

BIURO OBSŁUGI  INTERESANTÓW  - pl. Krasińskich 2/4/6 pokój 0A14

 

Interesanci przyjmowani są w kolejności numerków pobranych z automatu zlokalizowanego w poczekalni dla interesantów (przy wejściu do Sądu).

 

-       udzielanie informacji,

-       wydawanie dokumentów,

-       udostępnianie akt (zamówionych z minimum jednodniowym wyprzedzeniem)

(akta do wglądu wydawane są do godziny 14:30)

poniedziałki                                  9.00 - 18.00       
wtorki, środy, czwartki, piątki   8.30 - 15.30

-       przyjmowanie pism

8.00 - 16.00 ,  w poniedziałki do 18.00

 

Kontakt z Biurem Obsługi Interesantów

Tel: (22) 530  88 85 

e-mail: boi@waw.sa.gov.pl

 

Zasady udzielania informacji przez telefon

Zgodnie z §97 ust.1 rozporządzenia MS z 23.12.2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316 z późn. zm.), pracownicy BOI udzielają telefonicznie informacji jawnych o toczących się sprawach po wskazaniu przez osobę telefonującą sygnatury sprawy lub oznaczenia stron i przedmiotu sprawy.

Zakres udzielanych informacji:

1. dane umieszczane na wokandzie sądowej:

-       imiona i nazwiska sędziów,

-       sygnatury akt spraw wyznaczonych do rozpoznania na dany dzień, z oznaczeniem godzin, na które są wyznaczone,

-       imiona i nazwiska, nazwy lub firmy stron,

-       imiona i nazwiska świadków, biegłych i tłumaczy wezwanych na posiedzenie lub rozprawę, z oznaczeniem godzin, na która są wezwani;

2. informacje o terminie i sposobie rozstrzygnięcia sprawy (oddalono, zmieniono, uchylono, orzeczono o kosztach ect.).

 

Uwaga: Nie podaje się informacji o imionach i nazwiskach stron oraz wezwanych osób
w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w §70 ust.4 rozporządzenia

Zasady udzielania informacji drogą elektroniczną

Zgodnie z §§ 98 i 99 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 23.12.2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316 z późn. zm.):

Osoba będąca stroną, uczestnikiem postepowania lub ich pełnomocnikiem albo obrońcą może uzyskać w postaci elektronicznej informacje w sprawie, do których jest uprawniona, gdy złoży drogą elektroniczną - podając imię i nazwisko, nazwę sądu i sygnaturę sprawy - zapytanie do Sądu Apelacyjnego:

  1. podpisane za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
  2. poprzez ePUAP,
  3. z adresu poczty elektronicznej, uprzednio wskazanego (osobiście lub w piśmie procesowym) jako adresu służącego do otrzymywania informacji jawnych o wskazanej sprawie.

Zakres informacji innych niż opisane wyżej udzielanych drogą elektroniczną:

-       na zapytanie (zawierające imię i nazwisko, nazwę sądu i sygnaturę sprawy) złożone drogą elektroniczną, podpisane za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez ePUAP - tak, jak na zapytanie złożone w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem,

-       na zapytanie (zawierające imię i nazwisko, nazwę sądu i sygnaturę sprawy) złożone drogą elektroniczną, podpisane innym rodzajem podpisu elektronicznego - tak, jak telefonicznie (patrz wyżej).

 

Lista Sędziów V Wydziału Cywilnego:

 

Lp Nazwisko Imię Jednostka organizacyjna Nazwa stanowiska Nazwa funkcji Zakres czyności
1 Asłanowicz Paulina V Wydział Cywilny Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
Zastępca Przewodniczącego Wydziału  PLIK PDF
2 Chazan Bernard V Wydział Cywilny Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
Sędzia Sądu Dyscyplinarnego PLIK PDF 
3 Fronczyk Alicja V Wydział Cywilny Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
  PLIK PDF 
4 Jefimko Edyta V Wydział Cywilny Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
  PLIK PDF 
5 Kaniok Ewa V Wydział Cywilny Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
Członek kolegium sądu PLIK PDF 
6 Kempczyńska Aleksandra V Wydział Cywilny Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
Wizytator  ( IV Wydział Wizytacji) PLIK PDF 
7 Klimowicz-Przygódzka Ewa V Wydział Cywilny Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
Wiceprezes sądu  PLIK PDF
8 Kołodziejska Grażyna V Wydział Cywilny Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości  na podstawie art.77 § 1pkt 2 usp  
9 Kurzawa Przemysław V Wydział Cywilny Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
  PLIK PDF 
10 Miąskiewicz Marzena V Wydział Cywilny Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
  PLIK PDF 
11 Obrębski Robert V Wydział Cywilny Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
  PLIK PDF 
12 Paszkowski Jerzy V Wydział Cywilny Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości  na podstawie art.78 § 1 usp PLIK PDF 
13 Piwowarun-Kołakowska Joanna V Wydział Cywilny Sędzia Sądu Okręgowego
w Warszawie
delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77§1 usp
 PLIIK PDF
14 Strobel Marcin V Wydział Cywilny Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
  PLIK PDF 
15 Szerel Marta V Wydział Cywilny Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
Przewodniczący Wydziału PLIK PDF 
16 Świerczakowski Bogdan V Wydział Cywilny Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
  PLIK PDF 
17 Wiatrzyk-Wojciechowska Elżbieta V Wydział Cywilny Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77§1 usp
 

Rejestr zmian dla: V Wydział Cywilny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-10-05
Publikacja w dniu:
2018-10-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-10-03
Publikacja w dniu:
2018-10-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-10-03
Publikacja w dniu:
2018-10-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-09-13
Publikacja w dniu:
2018-09-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-07-20
Publikacja w dniu:
2018-07-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-06-27
Publikacja w dniu:
2018-06-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-06-19
Publikacja w dniu:
2018-06-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-05
Publikacja w dniu:
2018-01-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-19
Publikacja w dniu:
2017-10-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-17
Publikacja w dniu:
2017-10-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-06
Publikacja w dniu:
2017-10-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-06
Publikacja w dniu:
2017-10-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-02
Publikacja w dniu:
2017-10-02
Opis zmiany:
b/d