VI Wydział Cywilny

VI Wydział Cywilny (siedziba - pl. Krasińskich 2/4/6), rozpoznający:
 
1. Sprawy cywilne odwoławcze z n/w wydziałów:

Sądu Okręgowego w Warszawie:
- III Wydziału Cywilnego
- XXV Wydziału Cywilnego
- VII Wydziału Cywilnego Rejestrowego

Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie:
- III Wydziału Cywilnego

2. Skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznawania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki dotyczące XXVII Wydziału Cywilnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący VI Wydziału Cywilnego – SSA Ryszard Sarnowicz
Kierownik sekretariatu – Agnieszka Hydzik, tel. (22) 530 8863, fax (22) 530 9061

 

BIURO OBSŁUGI  INTERESANTÓW  - pl. Krasińskich 2/4/6 pokój 0A14

 

 

Interesanci przyjmowani są w kolejności numerków pobranych z automatu zlokalizowanego w poczekalni dla interesantów (przy wejściu do Sądu).

 

-       udzielanie informacji,

-       wydawanie dokumentów,

-       udostępnianie akt (zamówionych z minimum jednodniowym wyprzedzeniem)

(akta do wglądu wydawane są do godziny 14:30)

poniedziałki                                  9.00 - 18.00       
wtorki, środy, czwartki, piątki   8.30 - 15.30

-       przyjmowanie pism

8.00 - 16.00 ,  w poniedziałki do 18.00

 

Kontakt z Biurem Obsługi Interesantów

Tel: (22) 530  88 85 

e-mail: boi@waw.sa.gov.pl

 

Zasady udzielania informacji przez telefon

Zgodnie z §97 ust.1 rozporządzenia MS z 23.12.2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316 z późn. zm.), pracownicy BOI udzielają telefonicznie informacji jawnych o toczących się sprawach po wskazaniu przez osobę telefonującą sygnatury sprawy lub oznaczenia stron i przedmiotu sprawy.

Zakres udzielanych informacji:

1. dane umieszczane na wokandzie sądowej:

-       imiona i nazwiska sędziów,

-       sygnatury akt spraw wyznaczonych do rozpoznania na dany dzień, z oznaczeniem godzin, na które są wyznaczone,

-       imiona i nazwiska, nazwy lub firmy stron,

-       imiona i nazwiska świadków, biegłych i tłumaczy wezwanych na posiedzenie lub rozprawę, z oznaczeniem godzin, na która są wezwani;

2. informacje o terminie i sposobie rozstrzygnięcia sprawy (oddalono, zmieniono, uchylono, orzeczono o kosztach ect.).

 

Uwaga: Nie podaje się informacji o imionach i nazwiskach stron oraz wezwanych osób
w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w §70 ust.4 rozporządzenia

Zasady udzielania informacji drogą elektroniczną

Zgodnie z §§ 98 i 99 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 23.12.2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316 z późn. zm.):

Osoba będąca stroną, uczestnikiem postepowania lub ich pełnomocnikiem albo obrońcą może uzyskać w postaci elektronicznej informacje w sprawie, do których jest uprawniona, gdy złoży drogą elektroniczną - podając imię i nazwisko, nazwę sądu i sygnaturę sprawy - zapytanie do Sądu Apelacyjnego:

  1. podpisane za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
  2. poprzez ePUAP,
  3. z adresu poczty elektronicznej, uprzednio wskazanego (osobiście lub w piśmie procesowym) jako adresu służącego do otrzymywania informacji jawnych o wskazanej sprawie.

Zakres informacji innych niż opisane wyżej udzielanych drogą elektroniczną:

-       na zapytanie (zawierające imię i nazwisko, nazwę sądu i sygnaturę sprawy) złożone drogą elektroniczną, podpisane za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez ePUAP - tak, jak na zapytanie złożone w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem,

-       na zapytanie (zawierające imię i nazwisko, nazwę sądu i sygnaturę sprawy) złożone drogą elektroniczną, podpisane innym rodzajem podpisu elektronicznego - tak, jak telefonicznie (patrz wyżej).

 

 

Lista Sędziów VI Wydziału Cywilnego: 

Lp Nazwisko Imię Jednostka organizacyjna Nazwa stanowiska Nazwa funkcji Zakres czynności
1 Borkowska Małgorzata VI Wydział Cywilny Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
   PLIK PDF
2 Feliga Przemysław VI Wydział Cywilny Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77§1 usp
 
3 Kowalski Maciej VI Wydział Cywilny Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
Wizytator  ( IV Wydział Wizytacji) PLIK PDF 
4 Kramarska Grażyna VI Wydział Cywilny Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
  PLIK PDF 
5 Kuracka Małgorzata VI Wydział Cywilny Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
  PLIK PDF 
6 Mróz Teresa VI Wydział Cywilny Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
Wizytator  ( IV Wydział Wizytacji) PLIK PDF 
7 Pałdyna Tomasz VI Wydział Cywilny Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
  PLIK PDF 
8 Pyźlak Jolanta VI Wydział Cywilny Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
  PLIK PDF 
9 Sadomski Jacek VI Wydział Cywilny Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
  PLIK PDF 
10 Sarnowicz Ryszard VI Wydział Cywilny Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
Członek kolegium sądu  PLIK PDF
11 Sobolewska-Filcek Ksenia VI Wydział Cywilny Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
Zastępca Przewodniczącego Wydziału PLIK PDF 
12 Tucharz Krzysztof VI Wydział Cywilny Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
  PLIK PDF 
13 Tyliński Grzegorz VI Wydział Cywilny Sędzia Sądu Okręgowego
w Warszawie
delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77§1 usp
 PLIK PDF
14 Waś Beata VI Wydział Cywilny Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
Prezes Sądu  PLIK PDF
15 Wiercińska Urszula VI Wydział Cywilny Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
Wizytator  ( IV Wydział Wizytacji) PLIK PDF 
16 Wolkenberg Agata VI Wydział Cywilny Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
Wizytator  ( IV Wydział Wizytacji) PLIK PDF 
17 Zając Agata VI Wydział Cywilny Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
  PLIK PDF 

Rejestr zmian dla: VI Wydział Cywilny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2019-01-03
Publikacja w dniu:
2019-01-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-10-15
Publikacja w dniu:
2018-10-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-10-05
Publikacja w dniu:
2018-10-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-10-03
Publikacja w dniu:
2018-10-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-09-25
Publikacja w dniu:
2018-09-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-09-25
Publikacja w dniu:
2018-09-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-09-13
Publikacja w dniu:
2018-09-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-06-27
Publikacja w dniu:
2018-06-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-06-19
Publikacja w dniu:
2018-06-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-05
Publikacja w dniu:
2018-01-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-23
Publikacja w dniu:
2017-10-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-19
Publikacja w dniu:
2017-10-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-17
Publikacja w dniu:
2017-10-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-06
Publikacja w dniu:
2017-10-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-06
Publikacja w dniu:
2017-10-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-02
Publikacja w dniu:
2017-10-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-28
Publikacja w dniu:
2017-04-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-25
Publikacja w dniu:
2017-04-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-25
Publikacja w dniu:
2017-04-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-02-16
Publikacja w dniu:
2017-02-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Agnieszka Hydzik
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2014-05-07
Publikacja w dniu:
2014-05-07
Opis zmiany:
Dodanie informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Agnieszka Hydzik
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2014-02-07
Publikacja w dniu:
2014-02-07
Opis zmiany:
Zmiana personalna
Podmiot odpowiedzialny:
Małgorzata Jurczenia
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-05-29
Publikacja w dniu:
2013-05-29
Opis zmiany:
Aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Małgorzata Jurczenia
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-02-01
Publikacja w dniu:
2013-02-01
Opis zmiany:
Utworzenie Biura Obsługi Interesanta
Podmiot odpowiedzialny:
Agnieszka Hydzik
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-01-11
Publikacja w dniu:
2013-01-11
Opis zmiany:
Zmiana personalna
Podmiot odpowiedzialny:
Oddział Administracyjny - Małgorzata Jurczenia
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-03-08
Publikacja w dniu:
2012-03-08
Opis zmiany:
Zmiana personalna