VII Wydział Gospodarczy

VII Wydział Gospodarczy (siedziba - ul. Inflancka 4c bud. D), rozpoznający:

1. Sprawy cywilne odwoławcze z n/w wydziałów Sądu Okręgowego w Warszawie:
- XVI Wydziału Gospodarczego
- XX Wydziału Gospodarczego
- XXVI Wydziału Gospodarczego
- XVII Wydziału Ochrony Konkurencji i Konsumentów
- XXII Wydziału Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych

2. Skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznawania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki dotyczące XXIII Wydziału Gospodarczego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący VII Wydziału Gospodarczego  – SSA Mariusz Łodko
Kierownik sekretariatu – Aneta Chojnacka, tel. (22) 358 6750, fax (22) 358 6826

 

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW  - ul. Inflancka 4c bud. D, I piętro   [sposób wejścia do Sądu Apelacyjnego]

 

 

Interesanci przyjmowani są w kolejności numerków pobranych z automatu zlokalizowanego w poczekalni dla interesantów (przy wejściu do Sądu).

 

-       udzielanie informacji,

-       wydawanie dokumentów,

-       udostępnianie akt (zamówionych z minimum jednodniowym wyprzedzeniem)

(akta do wglądu wydawane są do godziny 14:30)

poniedziałki                                  9.00 - 18.00       
wtorki, środy, czwartki, piątki   8.30 - 15.30

-       przyjmowanie pism

8.00 - 16.00 ,  w poniedziałki do 18.00

 

Kontakt z Biurem Obsługi Interesantów

Tel: (22) 358 6761 | uwaga ! numer (22) 358 6762 jest nieaktualny

e-mail: boiinflancka@waw.sa.gov.pl

 

Zasady udzielania informacji przez telefon

Zgodnie z §97 ust.1 rozporządzenia MS z 23.12.2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316 z późn. zm.), pracownicy BOI udzielają telefonicznie informacji jawnych o toczących się sprawach po wskazaniu przez osobę telefonującą sygnatury sprawy lub oznaczenia stron i przedmiotu sprawy.

Zakres udzielanych informacji:

1. dane umieszczane na wokandzie sądowej:

-       imiona i nazwiska sędziów,

-       sygnatury akt spraw wyznaczonych do rozpoznania na dany dzień, z oznaczeniem godzin, na które są wyznaczone,

-       imiona i nazwiska, nazwy lub firmy stron,

-       imiona i nazwiska świadków, biegłych i tłumaczy wezwanych na posiedzenie lub rozprawę, z oznaczeniem godzin, na która są wezwani;

2. informacje o terminie i sposobie rozstrzygnięcia sprawy (oddalono, zmieniono, uchylono, orzeczono o kosztach ect.).

 

Uwaga: Nie podaje się informacji o imionach i nazwiskach stron oraz wezwanych osób
w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w §70 ust.4 rozporządzenia

Zasady udzielania informacji drogą elektroniczną

Zgodnie z §§ 98 i 99 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 23.12.2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316 z późn. zm.):

Osoba będąca stroną, uczestnikiem postepowania lub ich pełnomocnikiem albo obrońcą może uzyskać w postaci elektronicznej informacje w sprawie, do których jest uprawniona, gdy złoży drogą elektroniczną - podając imię i nazwisko, nazwę sądu i sygnaturę sprawy - zapytanie do Sądu Apelacyjnego:

  1. podpisane za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
  2. poprzez ePUAP,
  3. z adresu poczty elektronicznej, uprzednio wskazanego (osobiście lub w piśmie procesowym) jako adresu służącego do otrzymywania informacji jawnych o wskazanej sprawie.

Zakres informacji innych niż opisane wyżej udzielanych drogą elektroniczną:

-       na zapytanie (zawierające imię i nazwisko, nazwę sądu i sygnaturę sprawy) złożone drogą elektroniczną, podpisane za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez ePUAP - tak, jak na zapytanie złożone w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem,

-       na zapytanie (zawierające imię i nazwisko, nazwę sądu i sygnaturę sprawy) złożone drogą elektroniczną, podpisane innym rodzajem podpisu elektronicznego - tak, jak telefonicznie (patrz wyżej).

 

Lista Sędziów VII Wydziału Gospodarczego:

Lp Nazwisko Imię Jednostka organizacyjna Nazwa stanowiska Nazwa funkcji Zakres czynności
1 de Heij-Kaplińska Jolanta VII Wydział Gospodarczy Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
   PLIK PDF
2 Dobrzyński Maciej VII Wydział Gospodarczy Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
  PLIK PDF 
3 Kolasiński Marek VII Wydział Gospodarczy Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
  PLIK PDF 
4 Kruszyński Maciej VII Wydział Gospodarczy Sędzia Sądu Okręgowego
w Warszawie
delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77§1 usp
 PLIK PDF
5 Łodko Mariusz VII Wydział Gospodarczy Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie

Przewodniczący Wydziału

Sędzia Sądu Dyscyplinarnego

PLIK PDF 
6 Rachocka Anna VII Wydział Gospodarczy Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
  PLIK PDF 
7 Sajur-Kordula Magdalena VII Wydział Gospodarczy Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
  PLIK PDF 
8 Szachułowicz Jan VII Wydział Gospodarczy Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
  PLIK PDF 
9 Szanciło Anna VII Wydział Gospodarczy Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77§1 usp
 
10 Szczurowski Tomasz VII Wydział Gospodarczy Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77§1 usp
 
11 Wapińska Aldona VII Wydział Gospodarczy Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
  PLIK PDF 
12 Wojciechowski Tomasz VII Wydział Gospodarczy Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
Zastępca Przewodniczącego Wydziału PLIK PDF 
13 Wybraniec Dorota VII Wydział Gospodarczy Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
  PLIK PDF 
14 Zalewska Ewa VII Wydział Gospodarczy Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
  PLIK PDF 

Rejestr zmian dla: VII Wydział Gospodarczy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2019-01-03
Publikacja w dniu:
2019-01-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-10-15
Publikacja w dniu:
2018-10-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-09-25
Publikacja w dniu:
2018-09-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-09-13
Publikacja w dniu:
2018-09-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-07-20
Publikacja w dniu:
2018-07-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-06-27
Publikacja w dniu:
2018-06-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-06-19
Publikacja w dniu:
2018-06-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-25
Publikacja w dniu:
2017-10-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-19
Publikacja w dniu:
2017-10-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-17
Publikacja w dniu:
2017-10-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-06
Publikacja w dniu:
2017-10-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-06
Publikacja w dniu:
2017-10-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-02
Publikacja w dniu:
2017-10-02
Opis zmiany:
b/d