W dniu 29 grudnia 2017r. informacje o sprawach VII Wydziału Gospodarczego

W dniu 29 grudnia 2017r. informacje o sprawach VII Wydziału Gospodarczego tylko do godz. 12.00.

 

 

W dniu 29 grudnia 2017r.

informacje o sprawach VII Wydziału Gospodarczego będą udzielane do godziny 12.00.

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia migracji danych niezbędnej do realizacji
obowiązku ewidencji i oznakowania spraw gospodarczych od 1 stycznia 2018r. zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2017r. zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. Min.Spr. poz. 208) – w dniu 29 grudnia o godz. 12.00 zostanie wyłączony system informatyczny użytkowany w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie  w zakresie aplikacji  VII  Wydziału Gospodarczego.

 

Wyciąg z zarządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej z 27 września 2017r. (Dz.Urz.MS z 2017 r. poz. 208)

§ 2

1.Sprawy gospodarcze niezakończone do dnia 31 grudnia 2017 r., zarejestrowane w repertoriach „ACa”, „ACz” i „ACo”, należy zakreślić z tą datą i wykazać w sprawozdaniach jako załatwione. Z dniem 1 stycznia 2018 r. sprawy te należy przepisać odpowiednio do repertoriów „AGa”, „AGz” lub „AGo”.

2.Nadane sprawom zarejestrowanym i niezakończonym do dnia 31 grudnia 2017 r. symbole 669 i 670 pozostają aktualne do czasu zakończenia tych spraw. Nowy symbol nadaje się tylko w przypadku konieczności ponownej rejestracji sprawy.

 

Rejestr zmian dla: W dniu 29 grudnia 2017r. informacje o sprawach VII Wydziału Gospodarczego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-21
Publikacja w dniu:
2017-12-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-21
Publikacja w dniu:
2017-12-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-21
Publikacja w dniu:
2017-12-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-21
Publikacja w dniu:
2017-12-21
Opis zmiany:
b/d