Wiceprezesi Sądu

Wiceprezesi Sądu

Ewa Klimowicz-Przygódzka - Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie

1. Zastępuje Prezesa Sądu i reprezentuje Sąd na zewnątrz.

2. Nadzoruje pracę:

-  I   Wydziału  Cywilnego,
-  III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
-  VI  Wydziału Cywilnego.

3. Nadzoruje prowadzenie strony podmiotowej Sądu Apelacyjnego w Warszawie w Biuletynie Informacji Publicznej.
4. Udziela informacji na wnioski kierowane w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).

5. Wykonuje inne czynności wynikające z ustawy z 27 lipca 2001 r.  Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. – Dz. U. z 2016 r. poz. 2062 z późn. zm.).

6. Orzeka raz w  miesiącu w  VI Wydziale Cywilnym  (stosownie   do   uzgodnień).

 

Małgorzata Janicz - Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie

1. Zastępuje Prezesa Sądu i reprezentuje Sąd na zewnątrz.

2. Przewodniczy IV Wydziałowi Wizytacji.

3. Nadzoruje pracę  II Wydziału  Karnego.

4. Wykonuje inne czynności wynikające z ustawy z 27 lipca 2001r.  Prawo o ustroju sądów powszechnych  (t.j. – Dz. U. z 2016 r. poz. 2062 z późn. zm.).

5. Orzeka raz w  miesiącu w II Wydziale Karnym (stosownie do uzgodnień).

 

Sekretariat Wiceprezesów (pokój 1A05) – Anna Kuberska

tel. 22 530 87 03

fax 22 530 90 66

e-mail: sekretariat.wiceprezesa@waw.sa.gov.pl 

 

Rejestr zmian dla: Wiceprezesi Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-09-15
Publikacja w dniu:
2017-09-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-21
Publikacja w dniu:
2017-08-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-26
Publikacja w dniu:
2017-04-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Małgorzata Jurczenia
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-10-23
Publikacja w dniu:
2013-10-23
Opis zmiany:
Aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Kierownik Oddziału Administracyjnego - Małgorzata Jurczenia
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2011-08-26
Publikacja w dniu:
2011-08-26
Opis zmiany:
b/d